egzaminKF.pl - Wirtualny Egzamin Krótkofalarski
23 Sierpień 2019 06:36
Stacja okolicznościowa SQ100POL
Z kraju100th Anniversary of Poland's Regaining Independence

Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

RULES / REGULAMIN Link
especially look for the callsign :
HF100I, 3Z100I, SP100I, SQ100I, SN100I, SO100I;
HF100N, 3Z100N, SP100N, SQ100N, SN100N, SO100N;
HF100POL, 3Z100POL, SP100POL, SQ100POL, SN100POL, SO100POL