egzaminKF.pl - Wirtualny Egzamin Krótkofalarski
20 Styczeń 2020 20:08
Zostań Krótkofalowcem
Sesje egzaminacyjne 2018

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 19 grudnia 2018 r.


o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

 

Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99) ogłasza się, co następuje:

1.Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2019 r.:

L.p. Dzień, miesiąc Godzina Miejsce Egzaminu
1 26.01 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
2 07.02 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
3 23.02 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
4 01.03 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
5 08.03 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
6 15.03 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
7 15.03 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
8 15.03 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
9 16.03 10:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
10 21.03 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, ul. Urzędnicza 13
11 23.03 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
12 25.03 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
13 28.03 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
14 30.03 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
15 08.04 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
16 10.04 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
17 13.04 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
18 16.04 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
19 09.05 17:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
20 16.05 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
21 17.05 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
22 17.05 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
23 23.05 17:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
24 24.05 15:00 Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 21
25 06.06 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
26 07.06 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
27 07.06 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
28 07.06 16:30 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
29 13.06 17:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
30 15.06 10:00 Schronisko Młodzieżowe „Rozdzielnia Wiatrów”, 39-208 Dębica, Głobikowa 81c
31 28.06 14:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
32 06.09 13:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54
33 13.09 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
34 13.09 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
35 16.09 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, ul. Łokietka 2
36 20.09 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
37 20.09 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1
38 23.09 17:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
39 25.09 12:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23
40 26.09 17:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
41 04.10 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
42 10.10 11:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
43 12.10 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, ul. J. Dąbrowskiego 12
44 15.10 15:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70
45 19.10 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
46 24.10 16:15 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, ul. Kielecka 103
47 15.11 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17
48 16.11 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9
49 18.11 16:30 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. T. Zana 38C
50 22.11 09:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75
51 23.11 10:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Nawrot 85
52 06.12 16:00 Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
53 07.12 09:00 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9

2. Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego i praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych.Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Marcin CichyLink do obwieszczenia TUTAJ