egzaminKF.pl - Wirtualny Egzamin Krótkofalarski
23 Sierpień 2019 06:51
Ćwiczenia SP EmCom PZK "Susza"
Ćwiczenia SP EmCom PZK "Susza"Szczegółowy regulamin
jest dostępny na stronie SP EmCom PZK pod linkiem:
https://emcom.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Ćwiczenia-Susza-2018.pdf
Tym razem ćwiczenia są organizowane i koordynowane przez Kolegów z Lubelskiej Krótkofalarskiej Sieci
Ratunkowej PZK OT-20. Gorąco zapraszamy wszystkie sieci łączności kryzysowej, ich członków oraz niezależnie
od przynależności organizacyjnej wszystkich Koleżanki i Kolegów krótkofalowców zainteresowanych tą formą
aktywności eterowej.

Pozdrawiam i zapraszam,
Vy 73, Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK,Koordynator ds. Łączności Kryzysowej